ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-13 11:48:24
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 51