คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Xuejun, Deputy Dean College of Tropical Crops Yunnan Agricultural University, สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Xuejun, Deputy Dean College of Tropical Crops Yunnan Agricultural University, สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยได้เข้าเยี่ยมเยือนหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ร่วมให้การต้อนรับและนำชมงานวิจัยของศูนย์ฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยในด้านการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร (AIRIDTC) โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านการเพาะพันธุ์เมล็ดกาแฟ การพัฒนาสายพันธุ์ ปัญหาในการปลูกกาแฟ โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-06 13:29:49
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 55