คุณสมบัติ

1.นักศึกษามีข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 1/2567

2.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงในปี 2566 หรือ ตอน ม.6 ถึง หรือถึงวันส่งสัญญากู้ยืมเงิน

3.เกณฑ์รายได้ครอบครัว

   3.1 หากศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี) กู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าครองชีพ)

   3.2 หากศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (1.รายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน 2.รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี กู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าครองชีพ)

   3.3 หากศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะที่ 3: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (1.รายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ปี กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน 2.รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี กู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าครองชีพ)

**เอกสารแบบฟอร์มและคู่มือรายละเอียดขั้นตอนที่ 1 https://cmu.to/STLNEW167

***ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งความประสงค์กู้ยืมพร้อมแนบเอกสารประกอบการกู้ยืมผ่านระบบ https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ Application "กยศ. connect"

****สมัครเข้าใช้งานระบบ DSL ผ่าน Application "กยศ. Connect"หรือผ่าน https://wsa.dsl.studentloan.or.th
*****วิธีการลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect https://www.youtube.com/watch?v=F9svpuyJL7o
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-04 13:25:21
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด
View : 2112