คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2014 /2567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-31 10:21:28
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 73