คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Lyu Sheng กงสุล consul จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Lyu Sheng กงสุลฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสหารือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและงานวิจัย โดยบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Agro-product Quality and Safety for ASEAN Country ณ Nanjing Agricultural University สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในกลุ่มอาเซียน เพื่อการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณะรัฐประชาชนจีน 

ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-30 09:28:44
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 74