ATSC จัดกิจกรรมเสริมทัพความสนุกช่วงปิดเทอมกับค่าย Aggie Summer Camp 2024

เมื่อวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2567 (Aggie Summer Camp 2024)” แก่เยาวชนอายุระหว่าง 6-13 ปี จำนวน 22 คน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรและวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากคณะเกษตรศาสตร์ มช. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียน หรือหน่วยงานไหนสนใจให้ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ติดต่อที่ โทรศัพท์ 053-944-088 (ในวันและเวลาราชการ)


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-17 16:10:47
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์
View : 428