ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ค่าลงทะเบียน 300 บาท

รับเพียง 100 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/DBQqsZERqbo2ad6v8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการวิชาการฯ โทร.053-944-088 (ในวันและเวลาราชการ)
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-22 13:36:14
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์
View : 466