การบรรยายข้อมูลการศึกษาต่อ/ทำวิจัย/ทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยหน่วยงาน Campus France สถานทูตฝรั่งเศสฯ

ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องพระยาศิริวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-06 15:07:39
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล
View : 348