คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รางวัล "ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564 

และนายกิตติชัย ทิพย์ทา รางวัล "ครุฑทองคำ ลูกจ้างประจำดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-08 13:18:06
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 1552