ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าสู่เว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ เข้าสู่เว็บไซต์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

d