ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง "การทดสอบการผสมตัวเองไม่ติดและการถ่ายทอดลักษณะของ Ogura CMS                     ในผักกาดขาวปลี "

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง "การทดสอบการผสมตัวเองไม่ติดและการถ่ายทอดลักษณะของ Ogura CMS                     ในผักกาดขาวปลี "

นำเสนอโดย นางสาวศรสวรรค์  ศรีมา

ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกาว สาขาวิชาพืชสวน


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-11 16:44:03
เผยแพร่โดย : นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงาน : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 770 ครั้ง