ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-11 14:12:50
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 185 ครั้ง