อบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทำเองอย่างง่าย” งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

นายสมศักดิ์  จีรัตน์  หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์ชีวภาพ  ได้บรรยายและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายจากเศษผลผลิตที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน  และวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบเม็ด ในกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น  หัวข้อ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ทำเองอย่างง่าย” ภายในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 11 พ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 152 ครั้ง