กิจกรรมโครงการเปิดบ้านกาดพืชผัก มช. CMU Fresh & Green Market Open House

ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ  ได้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านกาดพืชผักดี มช. CMU Fresh & Green Market Open House ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 137 ครั้ง