ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ “นครพิงค์ม่วนใจ๋ โรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี”

นายสมศักดิ์  จีรัตน์  หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์ชีวภาพ  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ภายใต้โครงการ นครพิงค์ม่วนใจ๋ โรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดีตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ในระหว่างวันที่ 15 – 18  ตุลาคม 2562  ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ต.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 275 ครั้ง