“โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม : การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสมศักดิ์ จีรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์ชีวภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม : การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.–12.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 205 ครั้ง