โครงการสานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เนินหลังหอเรือนไม้)

17 สิงหาคม 2562 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการสานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม” ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างสรรค์และส่งเสริมพลังบวกให้แก่ตนเองและสังคม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เนินหลังหอเรือนไม้)เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 236 ครั้ง