ประชุมหารือ และพิจารณาละเอียดการออกแบบงานปรับปรุงอาคารหอพัก

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมหารือและพิจารณารายละเอียดการออกแบบงานปรับปรุงอาคารหอพักกับทาง บริษัท เอสอาร์เทคโนโลยี แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ในการสำรวจสถานที่เพื่อออกแบบการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก  ของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอาคารหอพักและหอประชุมสำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงาน  การจัดอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00  น. ณ ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ 

 

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 219 ครั้ง