พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม  รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ  พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ร่วมพิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ หอพระพุทธแสนญาติ   เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 110 ครั้ง