ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ และทีมหัวหน้างาน ฯ ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานและโครงการพัฒนาศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนตามแนวทางของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการ แลกเปลี่ยนของเสนอแนะ และหาข้อสรุปร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 95 ครั้ง