โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ของศูนย์วิจัยอบรมเกษตรที่สูง

นายสมศักดิ์  จีรัตน์ และ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์  ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ  รุ่นที่ 3  ของศูนย์วิจัยอบรมเกษตรที่สูง โดยได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรภาคบรรบาย  และภาคปฏิบัติภายใต้หัวข้อ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพแบบครบวงจร  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562  ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ  ศูนย์วิจัยสาธิตฯแม่เหียะ 

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 99 ครั้ง