ประมวลภาพกิจกรรม : ฝึกงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประมวลภาพกิจกรรม : การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน  4 คน ซึ่งเข้ารับการฝึกงานระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 158 ครั้ง