พบปะพูดคุยเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม  รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน  และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน กับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ  เมื่อวันพุธที่ 13  มิถุนายน  2562เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 197 ครั้ง