ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างม่านน้ำ ในการลดปัญหาหมอกควันในอากาศ

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  เทศบาลตำบลสุเทพ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ   ในการจัดฉีดพ่นน้ำ เพื่อสร้างเป็นม่านน้ำสำหรับกรองฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 4 ของศูนย์ฯ เพิ่มความชุ่มชื่น ช่วยกรองอากาศ ชะล้างฝุ่นละออง และช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2562
เผยแพร่โดย : นางนันทรัตน์ ก้อนใจ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 98 ครั้ง