กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ (ย้ายสำนักงานใหม่)

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นริศ  ยิ้มแย้ม  หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะทุกท่าน ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ซึ่งได้ทำการย้ายจากอาคารเดิมที่อยู่ตรงข้ามคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ย้ายมาที่อาคารใหม่ติดกับลานกิจกรรมหอพระพุทธ  สามารถติดต่อได้ที่  089-9517039 (งานธุรการ) ,080-0349167 (งานหอพัก) เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวระหว่างรอการดำเนินงานเคลื่อนย้ายเครือข่ายโทรศัพท์นะคะ เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 99 ครั้ง