กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นริศ  ยิ้มแย้ม  หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  จำนวน  15  คน  โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562  - 26  เมษายน  2562  จำนวน  40  วันเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 115 ครั้ง