โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สถิติและการวางแผนงานวิจัย

13  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 9.00 น. - 12.00 น    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  นิลสำราญจิต    จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง สถิติและการวางแผนงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมี นายสุริยา  ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ สาขาพืชสวน   เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสาขาพืชสวน  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.พ. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 428 ครั้ง