สาขาวิชาพืชสวนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและเทคนิคการเตรียมสารละลาย วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 โดย นายสุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน

ห้องห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสาขาพืชสวนห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสาขาพืชสวน

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 338 ครั้ง