กิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ปี 2561"

กิจกรรมไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2561 อาจารย์ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ได้กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานโดยมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  กิจกรรมบันเทิงนันทการและจับฉลากแจกของขวัญ  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

เอกสารประกอบ :

Photo : 36 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 145 ครั้ง