ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ร่วมจัดฝึกงานกระบวนวิชา 400290 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 20 ธ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 150 ครั้ง