มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อเป็นการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาวนาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เปิดอ่าน : 152 ครั้ง