ต้อนรับ ดร.วิชชา สอาดสุด และคณะดูงานจาก German Cooperation Agency-Sustainable Agriculture Development and Food Quality Initiative ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ดร.ณัฎฐวัฒณ์ หมื่นมาณี นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้การต้อนรับ ดร.วิชชา สอาดสุด และคณะดูงานจาก German Cooperation Agency-Sustainable Agriculture Development and Food Quality Initiative ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 4 ธ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 129 ครั้ง