ต้อนรับคณะจาก Institute of Science and Technology Information (ISTI), Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วยนักวิชาการและนักวิจัย ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ คณะจาก Institute of Science and Technology Information (ISTI), Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2561
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 195 ครั้ง