การสัมมนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ สาธารณูปโภคเมืองสีเขียวและสุขภาวะของมนุษย์ ประเทศไต้หวัน

ในวันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2561 คณะทำงานจากสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ อ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล และนางสาวมัณฑนา พ่วงวิจิตร ได้เข้าร่วมในการสัมมนาภายใต้หัวข้อ Urban Green Infrastructure and Human Well-being ซึ่งจัดโดยความร่วมมือจาก Department of Horticulture and Landscape Architecture, The National Taiwan University และ Department of Landscape Architecture, University of Illinois at Urbana-Champaign ภายใต้โครงข่าย Healthy Landscape, Healthy People.

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าชมสวนสาธารณะต้าอันเพื่อชมการสาธิตการใช้เครื่องมือ bio-feedback ในสวนสาธารณะในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และ นำเสนอร่วมกันเรื่อง Creating Globally Impactful GI & Human Well-being Research Network: an International Conversation ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2561
เผยแพร่โดย : อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 623 ครั้ง