Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"

หน่วยงาน


งานวิจัยเด่น

กิจกรรมที่น่าสนใจ

AGGIE QR CODE

Up Comming Events

 • Oct
  31

  ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "Update เทคโนโลยีและพื้นฐานด้าน Genomics ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์" 

  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 • Nov
  08

  8-12 พ.ย. 2560 งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8

  งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Nov
  08

  ขอเชิญคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle" 

  http://life.itsc.cmu.ac.th/cmuonline2017 ในวันพุธที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 | View : 21
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "Update เทคโนโลยีและพื้นฐานด้าน Genomics ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธ์" 16 ต.ค. 2560 | View : 76
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10 ต.ค. 2560 | View : 170
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2560 | View : 96
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ประเภทลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-27 ต.ค.60) 8 ต.ค. 2560 | View : 27
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกต้นดอกดาวเรือง จำนวน 1,999 ต้น  4 ต.ค. 2560 | View : 101
ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR 4 ต.ค. 2560 | View : 45
ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle"  4 ต.ค. 2560 | View : 38
ดูข่าวเด่นทั้งหมด
ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษาและรายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 11 ต.ค. 2560 | View : 15
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10 ต.ค. 2560 | View : 170
ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle"  4 ต.ค. 2560 | View : 38
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 22 ก.ย. 2560 | View : 112
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 22 ก.ย. 2560 | View : 60
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 22 ก.ย. 2560 | View : 464
แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 18 ก.ย. 2560 | View : 38
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 | View : 21
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล ''เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี)'' 12 ก.ย. 2560 | View : 38
ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 | View : 31
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 20 ก.ค. 2560 | View : 39
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 13 ก.ค. 2560 | View : 34
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คว้า 6 รางวัล จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 26 มิ.ย. 2560 | View : 37
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 36 19 มิ.ย. 2560 | View : 30
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 | View : 33
ดูข่าวผลงานทั้งหมด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2560 | View : 96
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ E080055 27 ก.ย. 2560 | View : 501
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) 27 ก.ย. 2560 | View : 81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) 18 ก.ย. 2560 | View : 57
ขยายระยะเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 4 ก.ย. 2560 | View : 43
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E080071 และ E089972 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 30 ส.ค. 2560 | View : 42
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E080085 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 30 ส.ค. 2560 | View : 44
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080098 สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ส.ค. 2560 | View : 36
ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

AGGIE CMU CHANNEL


สนทนา Q Grader
View More >>

สารชีวภัณฑ์ และสารล่อมอดกาแฟ
View More >>

ปุ๋ยกาแฟ
View More >>

Lanna Thai Coffee Hub l มาตรฐานกาแฟ
View More >>

เกษตร มช. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
View More >>

Lanna Thai Coffee Hub
View More >>
\