ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 อบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทำเองอย่างง่าย” งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-11 15
2 กิจกรรมโครงการเปิดบ้านกาดพืชผัก มช. CMU Fresh & Green Market Open House 2019-10-31 28
3 ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ “นครพิงค์ม่วนใจ๋ โรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี” 2019-10-15 80
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ "การเพาะชำต้นกล้า" 2019-09-11 132
5 “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม : การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-08-21 79
6 โครงการสานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เนินหลังหอเรือนไม้) 2019-08-17 95
7 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่ออาภัย กันธา บิดาของ น.ส. จิราภรณ์ กันธา พนักงานบริการทั่วไป  2019-08-13 85
8 การฝึกงานทั่วไป (วิชา 361390) จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-26 160
9 ประชุมหารือ และพิจารณาละเอียดการออกแบบงานปรับปรุงอาคารหอพัก 2019-07-26 107
10 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ประจำปี 2562 2019-07-10 123
11 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 2019-07-05 110
12 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ของศูนย์วิจัยอบรมเกษตรที่สูง 2019-06-28 109
13 ประมวลภาพกิจกรรม : ฝึกงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2019-06-14 176
14 พบปะพูดคุยเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน 2019-06-13 155
15 ต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานเรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ” 2019-06-10 155
16 นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2019-06-10 169
17 สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 2019-05-28 164
18 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 3) 2019-05-24 148
19 ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190 การฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2019-05-24 165
20 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 2) 2019-05-23 176
21 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2019-05-22 160
22 ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เข้าขอพร รดนำ้ดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-01 147
23 ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพร รดนำ้ดำหัว ผศ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2019-04-24 182
24 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ ประจำปี 2562 และพิธีทำบุญสำนักงานใหม่ 2019-04-23 195
25 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีดำหัวหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ และผู้อาวุโส ประจำปี 2562 2019-04-23 164
26 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2019-04-09 179
27 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2019-02-27 191
28 ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างม่านน้ำ ในการลดปัญหาหมอกควันในอากาศ 2019-02-27 184
29 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ (ย้ายสำนักงานใหม่) 2019-02-22 165
30 กิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ปี 2561" 2018-12-26 228
31 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ร่วมจัดฝึกงานกระบวนวิชา 400290 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-20 247
32 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-14 255
33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ แบบครบวงจร ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-12-10 272
34 สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพแบบครบวงจรแก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2018-11-16 274
35 ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 สนับสนุนโรงสูบน้ำพร้อมปั๊มน้ำและชุดควบคุม 2018-11-07 347
36 กิจกรรม Workshop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2018 2018-11-07 236
37 กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-10-11 268
38 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระพุทธแสนญาติ 2018-10-01 251
39 งานอำลา อาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 2018-09-06 304
40 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" กระบวนวิชา 400290 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-22 285
41 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-31 285
42 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ประจำปี 2561 2018-07-24 290
43 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการปฎิบัติงานภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2018-06-11 311
44 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2018-05-31 287
45 โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน สายปฏิบัติการและสายบริการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดจันทบุรี 2018-05-10 418
46 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-04-25 341
47 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัว หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ ประจำปี 2561 2018-04-20 592
48 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการวิช่าการเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 2018-04-05 336
49 กิจกรรมการแข่งขันลาบพื้นเมือง “กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561” 2018-04-05 284
50 ศึกษาดูงานโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 2018-04-04 314
51 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-03-27 421
52 รับมอบพันธุ์ปลาจากนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้นปีที่ 2 โครงการสัตว์น้ำ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-03-21 295
53 เกรดปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2018-03-21 300
54 ฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2018-02-26 285
55 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร 2018-01-16 532
56 ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ จัดกิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2560" 2018-01-16 425
57 บุคลากรศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ พร้อมใจกันร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018-01-16 561